แผนที่แสดงจำนวนสุนัข - แมว (ปี 2562 รอบที่ 1) สำรวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวเลือกแสดงข้อมูล

จำนวนสัตว์ (ตัว)

0 - 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 50,000
มากกว่า 50,000

ข้อมูลข่าวสาร

สรุปจำนวน{{title('สุนัข-แมว ')}}

{{sum|qty}} ตัว


มีเจ้าของ
({{(sum_o*100/sum)|currency}}%) {{sum_o|qty}}
ไม่มีเจ้าของ
({{(sum_no*100/sum)|currency}}%) {{sum_no|qty}}
สุนัข
มีเจ้าของ (ตัว)

{{sumdog_o|qty}}

ไม่มีเจ้าของ (ตัว)

{{sumdog_no|qty}}

แมว
มีเจ้าของ (ตัว)

{{sumcat_o|qty}}

ไม่มีเจ้าของ (ตัว)

{{sumcat_no|qty}}

E-mail: petregis@dld.go.th
© 2024 Copyright (c) Department of Livestock Development. All right reserved. กรมปศุสัตว์